Lajme

Kυjdes! Njοftim i rëndësishëm për shqiptaret, ndrγshimi i mαdh që pritet pas 1 kοrrikut

Nga data 1 korrik, çdo drejtues mjeti që do të pajiset me sig uracionin e ri, bashkangjitur do të marrë nga kompania e sigurimit edhe formular europian të ak sid enteve.

Për vlerat e dë mit deri në 30 mijë lekë, shoferët do të duhet të arrjnë një dakordësi mes palëve, duke shmn agur policinë.

Në një intervistë për “E-ZONE” në “Vizion Plus”, me gazetaren Rajmonda Lajthia, Lyela Rama, Drejtore e Sigurimeve në AMF jep disa detaje që duhe t’i keni në konsideratë.

“Kujdes kur të plotësoni formularin, ai nuk do të jetë me gabime, pasi nuk do të njihet.

Në të janë të specifikuara të gjitha të dhënat e nevojshme të ak si de ntet it, i cili duhet shoqëruar edhe me foto për t’ju paraqitur kompanisë së sigurimit. Kjo e fundit do ta trajtojë këtë praktikë brenda dy javëve.”

Por kur do jetë e nev ojshme prania e Policisë së Shtetit?

“Në rast se palët kanë një pre tend im për një vlerë më të madhe se 30 mijë lekë, atëherë në vendngjarje do të thi rret policia.

Nga ana tjetër, nëse gjatë ak si d entit do të ketë të plagosur, sërisht policia do të jetë e domosdoshme të vijë në vendngjarje.”

AMF synon që me këtë praktikë të lehtësojë procedurat për gati 40% të ak si den teve, që rezultojnë të jenë më vlerë dë mi deri në 30 mijë lekë gjatë një viti.