/Ka bërë GJlTHË të zezat/ DeI në dritë e shkuara e e rrët e djaIit që kërkon nuse për shtëpi në teIevizor

Ka bërë GJlTHË të zezat/ DeI në dritë e shkuara e e rrët e djaIit që kërkon nuse për shtëpi në teIevizor

Andi i “Perputhen” ka qene shume i rezer vuar persa i perket jetes se tij private.

Ai ka treguar vetem se ka jetuar jashte dhe kur eshte pyetur se cfare punonte eshte sh tangur.

Epo Andi ose ndryshe Armandi nuk paska f aj qe s’do te flase, sepse e shku ara e tij ka qene paksa e e rret.

Durresi Lajm raportonte ne 2015 se Armand Shehi ndryshe Andi ne moshen 21 vjecare eshte de buar

nga zona e Bolxanos ne Itali pas nje she rri me p olic ine ku kishte p lag osur dy prej tyre.

Disa ne 2015 erdhi dhe dep ort imi i tij drejt Shqiperise.

Pra, Andi qe u prezantua si intelektual, paska qene rebel i madh ne adoleshence.