/Ka një vit që fIe te stolat e pediatrisë/ Babai shqiptar të p rek zemrën: Aman më NDlHMONl të shpëtoj fëmijët, po më ikin nga duart…

Ka një vit që fIe te stolat e pediatrisë/ Babai shqiptar të p rek zemrën: Aman më NDlHMONl të shpëtoj fëmijët, po më ikin nga duart…

Prej afro një viti Lulzimi qëndron në këtë stol pranë pediatrisë në QSUT. Të gjithë e dinë që ky është krevati i tij dhe pakkush ulet në të.

Ai nuk është i pa  strehë, por kjo është e vetmja mënyrë për të qëndruar pranë fëmijëve të tij. Të cilët prej muajit janar janë duke l   uftuar me kohën.

Emanueli dhe Endrina vu   ajnë nga një së  mundje e rr  allë e v  eshkave.

13-vjeçarja është në gjendje më të rën   dë se i vëllai; e prej shtatorit, 3 herë në javë i duhet të bëj di  alizën.

“Vajza është shumë e d  obët, ka pr   erë edhe ushqimin, e rëndon shumë edhe dializa.

Kurse, djali është pak më ndryshe. Janë shumë të str   esuar. Sidomos kur vajza dëgjoi doktorin që tha se pas 1 viti mund të bëhet prapë për t  ransplant, nuk pranonte të vinte më as kart  oterin për të bërë d  ializën.”

Mjekët në Shqipëri nuk kanë mundur të përcaktojnë një diagnozë të saktë të së   mundjes, por veç kanë thënë se të dy fëmijët duhet të bëjnë tran  splant veshke.

Teksa Lulzimi dhe bashkëshortja e tij kanë dalë dhu  rues të përshtatshëm, sërish kjo ndërhyrje është e rre   zikshme.

E vetmja mundësi për Lulzimin është që trajtimi i dy fëmijëve të k  ryhet në Itali.

Një shoqatë në Itali ka marr përsipër ndërhyrjen e fëmijëve. Por, Lulzimi e ka të pamundur të heqë shpenzimet e transportit dhe qën   drimit, të cilat kushtojnë 10 deri në 12 mijë euro.