Kamera e shkoIIës kap “f antazmën” e FRlKSHME

    0
    221

    Ajo bëri rrëmujë Disa pamjetë pamë.shirës së pashp jegueshme të një “fa ntazme” janë shpërndarë miliona herë në internet dhe njerëzit janë duke u fr ikësuar nga pamjet jonormaIe. Ndërkohë që në shkolla shpesh është dukuria që askush nuk dëshiron ta marrë fajin, fajtori pas rrëmujës së bërë në këtë video vërtet është një m ister.

    Pamjet u morën nga një kamerë në një shkollë në Irlandë ku shihen dollapët duke u Iëkundur, libra që fluturonin nëpër korridor dhe shk atërrimin e një tabele. Ndoshta fan tazma vd.iq në një dysheme të rrë shqitshme dhe donte të ha.kmerrej? Shkolla u themelua në vitin 1828 dhe është shkolla më e vjetër në jug shtetit. Video është marrë në orën 3 të mëngjesit, kështu që rrëmuja nuk mund të jenë shkaktuar nga fëmijët.

    Sa i përket drejtorit të shkollës, videoja është e vërtetë. Aktiviteti fillon me një derë në fund të korridorit dhe përpIasjes me një zhurmë. Sekonda më vonë, një grup i tërë i dollapëve mund të shihet duke tundur me dh.unë, pothuajse deri në pikën e rënies dhe në fund shka.tërrimi i tabeles paralajmëruese që dyshemeja është e rrëshqitshme.