Kërkesa e p azakontë e djalit nga Elbasani që jeton në Gjermani: Më ka marrë shumë maIIi për …

0
190

Një i ri nga Elbasani ka ha bitur së fundmi me kërkesën e tij sa të veçantë, por edhe të pa zakontë.

Ai jeton në Gjermani, por ka shkruar në redaksinë e infoElbasani, për të ditur se si bëhet bugaçja.

Duke qenë se ka shumë vite andej, i riu kërkon me ngulm që ta provojë bugaçen, se ka kaq kohë që jeton larg.

Në fakt, bugaçja e Elbasanit nuk është se ka ndonjë recetë deri diku dhe mjaft se krete, por kjo është një shenjë e mirë që një i ri, nuk do të hu mbë traditën…