/Këtë gjëra NDODHlN ndërsa bëjmë se ks. Numri 3 dhe 4 ta heqin TRURlN

Këtë gjëra NDODHlN ndërsa bëjmë se ks. Numri 3 dhe 4 ta heqin TRURlN

Nuk mund ta mohoni: Të paktën një nga këto gjëra ka ndod hur me ju ose me partnerin tuaj.

Siç e dini mirë, gjatë marrëd hënies se.k.suale duhet të fokusohemi dhe të shijoni momentin.

Për fat të keq, megjithatë, ka disa gjëra të sikl etshme që shpesh ndodhin kur bëni dashuri dhe që prishin edhe momentet më të pasionuara.

Ju duhet t’i njihni ata, jo për t’i shmangur (për shkak se është e pamundur), por të jeni të përgatitur t’i përballoni ato. ndoshta me një sha ka të mpre htë dhe një buzëqeshje. Sepse, në ato momente, sik leti mund të jetë i fortë.

“Miku” i tij nuk e gjen rrugën dhe, gabimisht, merr rrugët alternative. Momenti kur e kuptoni se nuk do të keni mundësi të arrini kënaqësi.

Gazrat që vijnë nga va.gina juaj gjithmonë shka tër rojnë një moment romantik dhe të pas ionuar.

Dhe jo vetëm … nganjëherë edhe bëni ga zra nga mbrapa.Kur teshtitni në kohën më të papërshtatshme. Kur “fara” e tij përfundon në flokët tuaj.

Kur macja apo qeni juaj nuk ndalet duke parë atë që po bëni … ose më keq, ndërhyn. Ka një tingull e çuditshëm që barkun tuaj. Siklet është edhe kur ai mbaron shpejt.

Me siguri të gjithë do të kenë pasur të paktën një nga këto “aks idente” dhe jemi të bindur se të gjithë kemi të paktën një an ekdotë zbavitëse dhe të tur pshme që kurrë nuk do të dëshironim që dikush ta zbulonte.

Por këto momente pak të turpshme nuk duhet t’ju ndalojnë të vazhdoni të bëni atë që jeni duke bërë. Buzëqeshni dhe shkoni përpara.

Këto janë gjëra që ndodhin dhe nuk duhet t’ju vijë turp. Trupat tanë ndonjëherë reagojnë ndryshe ndaj sti mujve të ndryshëm dhe nuk mund të bëjmë asgjë. Gëzoni momentin dhe lini çdo ngat ërresë jashtë dhomës së gjumit!