/Kishte në mend të DlVORCOHEJ,gruaja i dërgon i burrit vajzën jos hëse për ta prov okuar por i ndodh e papritura

Kishte në mend të DlVORCOHEJ,gruaja i dërgon i burrit vajzën jos hëse për ta prov okuar por i ndodh e papritura

Kjo grua kishte në mend t’i kërkonte di.vorcit burrit të saj dhe në mënyrë që t’i merrte një pjesë të mirë të pasurisë vendosi ta dokumentonte tr/adhtinë e tij me një modeIe se ksi.

Gjërat nuk shkuan ashtu si ajo i parashikoi pasi burri jo vetëm që nuk e tr.adhtoi të shoqen pasi i tha modeIes se ksi se ishte i martuar por edhe i tha të zhd ukej.

Mesa duket duhet ta rishikojë si vendim pasi burra kaq besnikë rrallë se gjenden.