/Ku u gjejnë GJlTHË ato para vajzat e Niko PeIeshit, Lindita NikoIIës,T ërmet Peçit dhe Majlinda Bregut?

Ku u gjejnë GJlTHË ato para vajzat e Niko PeIeshit, Lindita NikoIIës,T ërmet Peçit dhe Majlinda Bregut?

Një familje mesatare shqiptare mezi ia del që t’u plotësojë kushtet minimale fëmijëve për shkollimin dhe argëtimin e tyre.

Ndërkohë që taksat dhe tarifat janë rritur çdo vit, pagat janë të njëjtat si 10 vite më parë.

Po fëmijët e politikanëve? Ata shkollohen jashtë, në shumicën e rasteve i blejnë diplomat se nuk janë aq të aftë.

Pastaj kthehen duke zënë punë të lakmueshme prej mamit dhe babait.

Mjafton të shihni jetën që bën vajza e Lindita Nikollës, Niko Peleshit, T ërmet Peçi e Majlinda Bregut për ta kuptuar.