/L ëkundjet e FUQlSHME të të rmetit,SHlKONl cfarë i ka bërë Kryesinë se Kuvendit(Foto)

L ëkundjet e FUQlSHME të të rmetit,SHlKONl cfarë i ka bërë Kryesinë se Kuvendit(Foto)

Të.rmeti i fuq.ishëm i 21 shtatorit i cili go.diti vendin me një ma.gnitudë prej 5.8 baIIësh të shkallës ri.hter, nuk ka lënë pa pa.soja dhe godinën e Kryesisë së Kuvendit.

“Panorama.al” ka siguruar foto brenda institucionit ku mblidhen ligjvënësit, muret e të cilës kanë pësuar dë.mtime, por në dukje jo ser.ioze.

Siç vihet re në korridoret ku zhvillohen mbledhjet e komisioneve parlamentar ka plasaritje dhe rënie të suvasë, por jo ndonjë she.mbje të tavaneve.

Një vit më parë, godina e Kryesisë së Kuvendit është tr.onditur nga një tjetër të.rmet, asokohe deputetët ishin duke zhvilluar mbledhjet nëpër komisionet parlamentare.

Por edhe asokohe nuk ka patur dë.mtime, por vetëm k.risje të lehta./ Panorama.al