/L ëkundjet e shkaktuara nga të rmeti/ “Ç menden” peshqit, pamje të paz.akonta filmohen në Manëz

L ëkundjet e shkaktuara nga të rmeti/ “Ç menden” peshqit, pamje të paz.akonta filmohen në Manëz

Dy Iëkundje të fuq.ishme kanë tr.onditur vendin pasditen e djeshme.

Lë.kundja e parë dhe më e fuq.ishme ishte 5.6 baIIë e shkallës Ri.hter, ndërkohë shk/undja e dytë ishte 5.3 baIIë e shkallës R.ihter. Këto dy go.ditje janë pasuar nga lë.kundje të tjera me intensitet më të ulët.

Dr/idhjet e tokës kanë shkaktuar pa.nik tek qytetarët që ndodheshin brenda në shtëpi, punë, ambiente lokalesh, etj.

Gjithsesi lë/kundjet nuk janë ndjerë vetëm nga njerëzit reagime të ndryshme kanë bërë edhe kafshët për të cilat thuhet që i ndjejnë më shumë.

Një video e çuditshme vjen nga peshqit në Manëz. Nga pamjet e filmuara nga një qytetar duken peshqit teksa sillen në një formë aspak të pazakontë pas të rmetit.

Qytetari që ka dërguar videon thotë:

Reagimi i peshqve në Manëz menjëherë pas të rmetit.”
Nëse sjellja e paza.kontë e peshqve në video ka lidhe me të rmetin apo jo nuk e dimë. Sipas ekspertëve peshqit mund t’i ndjejnë të rmetet, madje sa më të mëdhenj të jenë aq më e lartë është ndjeshmëria e tyre ndaj valëve si zmike.

“Çmenden” peshqit, pamje të pazakonta filmohen në Manëz on Vidnews.