/Lë BURRlN ditën e dasmës, 17 vj eçarja nga GjiIani shkon me të DASHURlN por detyrohet të k ryejë ma rrëdhënie me…

Lë BURRlN ditën e dasmës, 17 vj eçarja nga GjiIani shkon me të DASHURlN por detyrohet të k ryejë ma rrëdhënie me…

Do të martohej po atë datë. Por një 17 vjeçare nga Gjilani nuk deshi të martohej me personin që ishte e fejuar, dhe kishte vendosur që të b raktisë familjen e të largohej me të da;shurin e saj në mesnatën e 23 shkurtit.

Pasi prindi i saj kishte la;jmëruar rastin në PoIicinë Rajonale të Gjilanit, më 24 shkurt i njëjti rap;ortoi se e bija ishte kthyer.

E me gjasë rrugëtimi i saj kishte qenë mjaft i vës;htirë.

Bazuar në dës;hminë që ajo ka dhënë në PoIicinë e Kosovës , e mit;ura ishte detyruar që të kr;yejë ma rrëdhënie se ksuaIe me shokët e të das;hurit të saj.

Ma ltretimi ndaj saj kishte vazhduar edhe gjatë rrugës për në shtëpi.

Nga katër të dys;huarit, tre prej tyre janë a rrestuar.

Të njëjtit kanë treguar versionin e tyre.

E Prokuroria Themelore në Gjilan ka kërkuar caktimin e masës së parab urgimit ndaj të dys;huarve S.I, A.A dhe S.L pasi dys;hohet se janë të përf;shirë në veprën p enale “Dh unimi”.