/Letra e m jekut italian bën NAMlN në rrjet: I dashur FËMlJË, pse s’duhet t’i FRlKËSOHESH KORONAVlRUSlT

Letra e m jekut italian bën NAMlN në rrjet: I dashur FËMlJË, pse s’duhet t’i FRlKËSOHESH KORONAVlRUSlT

Mj eku italian Alberto Pellai ka shkruar një letër-koment me titull “I dashur fëmijë, ja përse ko;ronav;irusi ngjall kaq shumë frikë por ti nuk duhet t’i druhesh”.

Me mbi 3800 shpërndarje deri në këto momente , kjo është letra që po ‘th yen’ rrjetin si një ndër më të klikuarat në mediat kombëtare e ndërkombëtare.

LETRA E PLOTË

Është një vi;rus. Është aq i vogël saqë mud të shihet veçse në laboratorë specialë me mikroskopë specialë.

Prandaj na frikëson kaq shumë. Sepse është i pakapshëm me sy të lirë. Gjithmonë ne qeniet njerëzore kemi frikë nga gjithçka që na bën keq dhe që nuk mund të shihet.

I ndodhte njeriut që shkonte në pyll për të gjua;jtur kafshë të eg ra. Ai nuk i shikonte dhe i duhej të shkonte t’i kërkonte. Ato qëndronin në vende të fshehta dhe, për të mos u v rarë, mundej që ta vri snin.

Aty truri ynë ka mësuar të ndezë emocionin e frikës. Na ka pajisur me kapacitetin e paralajmërimit të një rreziku që nuk shihet. Në këtë mënyrë jemi më të përgatitur për t’u përballur kur na shfaqet përpara syve.

Fri;ka është si sirena e ambuIancës që uOëret brenda teje. Kor;onavi;rusi, sot, bën që të bien të gjitha sirenat e aIarmit të të gjithë botës. Flasin vazhdimisht në media, internet, televizion.

Ka disa mes të rriturve që janë më të qetë, ka të tjerë në ankth, disa janë shumë të frikësuar. Por ndërkohë ka njerëz me nerva të forta që po punojnë ditë e natë për ta Iuftuar këtë rr;ezik.

Fatk;eqësisht në disa vende kanë anulluar ekskursionet shkollore. Nuk bëhen më stërvitjet sportive. Ngjan sikur jemi në një lu ftë, kjo të vjen ndërmend. Kemi një fr;ikë të tme rrshme për ta përballuar.

Nuk mund ta zhbëjë këtë fr;ikë, por mund të them që, teksa është e drejtë të ndjesh aIarm për diçka që na kër cënon, në të njëjtën kohë duhet të mësojmë të kemi masë në mënyrën si e përballojmë rre;zikun: Ta marrim për atë që është dhe për aq sa është.

Është e vërtetë që kor;onavi;rus është një agjent i ri infe;ksioni që për të parën herë po god et qëniet njerëzore. Më parë ishte prezent vetëm në trupin e disa kafshëve.

Është e vërtetë: Disa njerëz të inf;ektuar nga kor;onavi;rusi kanë vde kur.

Këto ne të gjithë i dimë tashmë, por ja disa të vërteta të tjera që, në këtë klimë aIarmi, duhet të tregohen, por që njerëzit i përhapin shumë pak:

E para, së;mundja është lokalizuar në disa zona të caktuara, të quajtura zona të shpë rthimit të inf;eksionit. Kur u identifikua zona e shp;ërthimit, ekspertët morën të gjitha masat e mundshme për të mos e lejuar të dilte që atje. Është tamam si një kafshë në k;urth. Atje ku ka shpër thyer, njerëzit janë sot në izoIim dhe ka;rantinë. Nuk po dalin prej ditësh nga territori i tyre.

Sëm;undja e prodhuar nga kor;onavi;rusi është e ngjashme me një g;rip. Të sh;kakton koIIë, tës;htimë, temperaturë. Në shumë njerëz vir;usi nuk prodhon as këto simtoma. Vetëm pak njerëz së;muren me sim;toma shumë më të rënda, si pne;umonia.

E duhet të dish që mes këtyre të së;murëve nuk ka fëmijë. Ose ta shpjegoj më mirë, duket se ata që janë në moshën tënde, kanë një aftësi të natyrshme t’i rezistojnë su lmit të vir;usit. Do të thotë që ky v;irus nuk përbën një kër cënim të vërtetë për fë;mijët.

Përpos kësaj, duhet të konsiderosh që në vendet në të cilat është përhapur infe;ksioni, ka miliona e miliona njerëz të tjerë. Prej tyre shumë pak marrin infe;ksionin, dhe prej atyre të paktëve vetëm 2 përqind kanë vd ekur.

Është e tri;shtueshme të dish që qoftë edhe një njeri i vetëm vd es nga një së;mundje. Megjithatë është e rëndësishme që ti të kuptosh që e gjithë bota po Iufton për të shmangur që kjo të ndodhë.

Por është thelbësore që njerëzit të aIarmohen. Sepse kështu perceptojnë një rre;zik dhe mësojnë të bëjnë gjithë çfarë nevojitet për të shmangur që ai të rritet.

Është ajo që kanë bërë me ty prindërit e tu që kur ke lindur.

Të kanë mësuar që përpara se të kalosh rrugën, duhet të presësh që semafori të kthehet në të gjelbër. Në të kundërt rre;zikon të tërhiqesh zv arrë nga një makinë. Kjo të ka lejuar të mësosh që të jesh në botë i sigurt, duke ditur se si të shmangësh rre;ziqet.

Të kanë mësuar që nuk mund të hash vetëm hamburger dhe patatina. Sepse trupi yt ka nevojë edhe për fibra e vitamina që gjenden tek frutat dhe perimet. Vetëm në këtë mënyrë mund të kesh një trup të shëndetshëm.

Të kanë mësuar që kur lundron në internet nuk duhet të japësh të dhënat e tua – emër, mbiemër e adresë –askujt, sepse nuk dihet se kush qëndron në anën tjetër.

Për kor;onavi;rusin është diçka e ngjashme. Bota tani paralajmërohet se jashtë është një vi;rus për të cilin nuk dimë shumë gjëra. E prandaj duhet të mbrohemi.

Çdo ditë në laboratorë, shkencëtarët po punojnë për të gjetur një va;ksinë dhe k;urën. Në çdo moment, njerëzit që drejtojnë po marrin masa.

Dhe mos harro atë 2 përqindshin, pra edhe njerëzit që sëm;uren kanë 98 përqind mundësi për t’u sh;ëruar. Dhe pothuajse e gjithë popullsia ka mundësi maksimale të mos së;muret.

Ekspertët e parandalimit na thonë të bëjmë disa gjëra që janë shumë të thjeshta, por shumë të rëndësishme:

1-Nëse të vjen të të;shtish, bëje tek brryli. Në këtë mënyrë ulet mundësia e rre;zikut për të përhapur jo vetëm kor;onavi;rusin, por çdo v;irus tjetër që ka të bëjë me rrugët e frymëmarrjes.

2-Laj mirë duart, lart, poshtë e mes gishtave, me sapun të lëngshëm, për më shumë se dhjetë sekonda.

3-Mund të këndosh ndërkohë këngën “shumë urime për mua” teksa lan duart, kështu arrin të kryesh procesin për aq kohë sa duhet e ndërkohë thua diçka të bukur dhe fut brenda në shpirt pak gëzim dhe optimizëm.

4-Përdor kartopiceta për rrufën dhe hidhi menjëherë në një kosh të mbyllur.

5-Mos i vendosni gishtat dhe duart në gojë, sy, hundë (por tashmë e keni ditur këtë!) dhe mos ha thonjtë. Këta mbaji të shkurtër dhe të rregullt.

Kjo është gjithçka ajo që mund të bësh ti vetë për të mp;oshtur këtë përb;indëshin e padukshëm që të ka fr;ikësuar. Të cilin po e njohim nga dita në ditë dhe po mësojmë ta mundim.

Njeriu, gjatë gjithë historisë ka ditur si të bëjë gjëra të jashtëzakonshme. Mësoi të kapërcejë sëm;undje shumë më të tm errshme, shpiku rak;eta që mund të na çojnë në Hënë, zbuloi se si ta shndërrojë ujin dhe dritën e diellit në energji.

Mos harro: Fr;ika na bën të shohim vetëm anën e errët dhe të zymtë të gjërave. Por ti mos hu;mb në errësirë.

Beso! Beso edhe në punën e miliona njerëzve sot që po punojnë dhe po Iuftojnë për të fituar betejën kundër kor;onav;irusit. Mëso t’i imagjinosh të gjithë sëbashku. Janë një u;shtri e pafundme me miliona burra dhe gra – mjekë, studiues, shkencëtarë, infermierë, oficerë të zbatimit të ligjit – kundër një v;irusi mikroskopik të padukshëm.

Do t’ia dalim edhe këtë herë, do ta shohësh që do t’ia dalim!