Mαrrin kυmbarin grek në Korçë, b.υrri zbυIon TR.ADHËTlNË e g.rυas

Pu/shimet në Ko/rçë për një ç/ift shqiptarë qe jotonin ne Greqi, të cilët kishin marrë me vete edhe kum/barin nuk kanë shk/uar ashtu siç duhej.

Gazetarja e “Aldo Morning Show” tha se një ditë para se të ktheheshin në Greqi burri ka zbu/luar trad/hëtinë e gruas me kum/barin.

Sipas gazetares burri ishte de/hur dhe kishte va/jtur të fl/ejë ndërkohë gruaja dhe kumbari i tyre kanë fj/etur bashkë.