Lajme

Mοtër e vëllα shοkojnë jurinë me vαIIëzimin e tyre αspak te ZAKΟNSHEM (VIDEO)

Por kur të sh.ihni videon do të na jepni të drejtë që ky nuk është një rast i za.konshëm.


Ata nuk i përshtaten aspak normave. Mjeshtrat në “roller-skating” Billy dhe Emily kërcejnë dhe rrotullohen në skenë si ask.ush tjetër.

Kush ka parë performancën e tyre shprehet se ser.iozisht ka qenë i fr.ikësuar për atë jetën e vajzës,

pasi lëvizjet që ajo praktikon janë pak për të thënë të rre.zikshme. Shiko videon KETU