/MAHNlTËSE :Si të ndezim zjarr vetëm me një Iimon (Video)

MAHNlTËSE :Si të ndezim zjarr vetëm me një Iimon (Video)

Në këtë video do të shihni se si mund të përdorim një kokërr limon për të ndezur një zjarr.

Na duhen: një kokërr limon, pesë kapëse metalike, pesë th umba, dy fisha dhe pak letër e fije për t’u dje gur.

Marrim limonin e fërkojmë me të dyja duart e vendosim në tavolinë në formë vertikale, më pas vendosim horizontalisht

kapset metalike me një diferencë të vogël hapësire midis tyre, paralel me to vendosim dhe pesë th umbat.

I lidhim ato me tel mes tyre nga kapësja metalike e parë me thumbin e dytë kështu me rradhë, kapësja e parë dhe e fundit ngelen e pa lidhur.

Në to lidhim fishat, majat e tyre i zhveshim dhe afrojmë një letër dhe ja krijuam një zjarr me mjete primitive.Për më shumë detaje shikoni videon.

https://youtube.com/watch?v=Bv2vT665bGI%3Ffeature%3Doembed