/Meqenese erdhi dimri :K ura FANTASTlKE e bajameve, perdoreni kete caj edhe do te na FALENDERONl

Meqenese erdhi dimri :K ura FANTASTlKE e bajameve, perdoreni kete caj edhe do te na FALENDERONl

Infe.ksi.oni ne fyt është një in.feks.ion bakteriaI që mund të bëjë që fyti të ndihet i lë.nd.uar dhe i fryrë. Nëse nuk tr.ajtohet, mund të shk.aktojë kom.plika.cione të mëtejshme.

Andaj mund të provoni disa menyra natyrore në shtëpi për të gjetur lehtësim nga sim.pto.mat tuaja dhe për të rikthyer sistemin tuaj im.unitar në rrugën e duhur.

Vitamina D

Studimet kanë treguar se Vitamina D luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen e sistemit im.unitar të fortë. Marrja e do.z.ës tuaj të përditshme të Vitamines D mund të ndihmojë në parandaIimin e inf.e.ksi.o.nit ne fyt, si dhe në sh.ërimin e tij.

Çaj bimor

Çaji bimor është il.aç i përsosuur për të zbutur fytin tuaj. Kjo mund të ndihmojë në Iehtësimin e dhim.bjes gjatë tra.jtimit të inf.Iamacionit. Çaji i kamomilit është i ngarkuar me ant.ioksid.antë që mund të ndihmojnë në zvogëlimin e dhim.bjeve, ënj.tjen dhe sk.uqjen. Çaji i luleradhiqes është një tjetër il.a.ç i dobishem. Trajton infe.ksi.onin duke i dhënë sistemit tuaj im.unitar një nxitje.

Uthulla e mollës

Uthulla e mollës është një anti-bak.terial natyral, në sajë të ac.idit acetik që përmban.

Vaj mente

Vaji i mentes është një il.aç natyraI për dhim.bjen e fytit. Ai përmban me.ntol, i cili shk.akton një nd.jesi ftohese në fyt dhe ka e.fekt qetësues në trup. Thjesht shtoni 1-2 pika vaj ne një gotë me ujë.

5.Mjalte i paperpunuar

Mjalti i papërpunuar ka f.uqi shë.ruese, falë aftesive antib.akteriaI. Ajo ka aftësinë për të krijuar një pengesë mbrojtëse për të parandaluar infe.kt.imin. Mjalti i papërpunuar gjithashtu ndihmon në nxitjen e sistemit imunitar me ant.ioks.idantë të shumtë. Gjithashtu mund të ndihmojë në zbutjen e dhim.b.jes së fytit.