November 30, 2023
Lajme

Mësυesja ρrουoku.ese në Lυshnje, nxënësi: Ηαρ k.ëmbέt dhe na…!!!

Pavar.ësisht, se në shkolla ka një etikë vesh jeje, për nxënësit dhe mësuesit, disa prej tyre zgjedhin të mos e resp.ektojnë.

Ka nga ato mësuese, që shkojnë në klasa me veshje pro.vok.uese. Rasti më i fundit vjen nga një mësuese në Lushnje.

Nxënësi që ka nisur fotot për JOQ, shkruan: “Shikoni si na vjen zysha në mësim tek shkolla në Lushnje.

Edhe ta kemi mendjen në mësim ne, kur kjo hap këmbët dhe na i tregon të gjitha”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *