syntax error, unexpected '<', expecting end of file

MËSOJENl tani,s..ksi kur femra është me “ato”

Sipas gjinegologëve ka femra që mund tu duket i tm.errshëm se.ksi gjatë menstruacioneve dhe disa të tjerave mund t’ju pëlqejë shumë, kjo varet nga zgjimi se.ksual i gjithësecilit.

Me menstruacione lubrifikimi do të jetë më i madh dhe natyral, prandaj mund të kënaqeni më shumë.

Përgjithësisht femrat supozojnë se meshkujt nuk pëlqejnë që të bëjnë se.ks gjatë kësaj periudhe të muajit.

Ama nëse jeni kurioze se çfarë partneri juaj mendon flisni me të përpara. Kujdes!

Përdorimi i pre.zervativit mund të jetë i rehatshëm dhe s.eksi bëhet i sigurtë.

Mjekët thonë se edhe pozicioni që zgjidhni për të bërë se.ks mund t’ju ndihmojë.

Femra e shtrirë në kurriz mund të jetë një pozicion i mirë për të pasur më pak gjakderdhje.

Ama kini kujdes! Edhe nëse bëni se.ks gjatë menstruacioneve mund të ngeleni shtatëzënë.