/Moderatorja e njohur heq br*kët në emision Iive, dhe…

Moderatorja e njohur heq br*kët në emision Iive, dhe…

Burrat gjithmonë f antazojnëte ken një takim me një grua se nsu ale gjatë ditës.

Por një vajzë ka kr yer një nga veprimet më pr ovokuese të sh ikuara në televizion, sepse pa menduar dy herë ka hequr … në një program të drejtpërdrejtë.

Ajo që la të gjithë të tr onditur për të vëzh guar guximin që ka pasur dhe që nuk është vërejtur çdo ditë.

Zonjë s en sual merr off b rekë saj jetojnë pa k ufizime…