Ndίhmoi shqiptarët të shkoηin në Angli hαbit g. rυαja: Paratë që më dhanë i ρërdora për të rritυr gj..ksίn

Një angleze pranoi përpara gjy kat ës përfshirjen e saj në tr afik un e shqiptarëve në Angli,

duke pohuar se me paratë e fituara, i përdori në ndërhyrje kirur gji kale për të zmadhuar gj.oksin.


Gj yk atës i tha se ajo i përdori paratë për të zm adhuar gjo.ksin, paguar disa bo rxhe dhe blerë dhuratat e Krishtlindjes.

Coatman, 34,vjeçe pranoi 5 akuzat për thy erje të rregullave të emigracionit në periudhën Tetor-Dhjetor 2019.

Gjy katësi Tom Brown e d ëno i me 2 vite bu rg, të konvertuara në shërbim prove.

Prokurori Richard Posner tha se he timet kanë zbuluar që Eleanor Coatman kishte ndërmarrë 4 udhëtime në Francë për të sjellë shqiptarët duke përfituar £12,500.

Një lajm i mirë vjen për të gjithë shqiptarët në Angli…