/Ndërron je.të 20-vjecari që v uante nga TUMORl,nëna bën thirrje për NDlHME që të sjellë TRUPlN në Shqipëri

Ndërron je.të 20-vjecari që v uante nga TUMORl,nëna bën thirrje për NDlHME që të sjellë TRUPlN në Shqipëri

Admirim Rama, 20-vjecari i cili kishte disa vite që vu.ante nga një t.umor ka ndërruar j.etë. Masa tumo.rale fillimisht u shfaq në kokë por pas disa muajsh u shpërnda në të gjithë tr.upin e tij. E njëjta së.mundje mori edhe babain e tij para disa vitesh. Në 2018-ën ai erdhi në Suedi që të kërkonte azil por së.mundja e tij mori zhvillim me shpejtësi dhe gjendja e tij përke.qësohej dita-ditës.

Ëndrra e tij e vetme ishte që të jetonte dhe të kishte një jetë normale si të gjithë. Por ajo mbeti vetëm një ëndërr, që nuk iu realizua kurrë. Ai lu.ftoi shumë me sëm.undjen e tij por nuk ia doli dot mbanë.

Sot në orët e para të mëngjesit (30 shtator 2019) ai ndërroi jetë dhe e la nënën e tij të vetme, të mb.ytur në Iot. Në pamundësi të gjendjes ekonomike nëna e tij kërkon ndihmë financiare nga të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen që ta ndihmojnë me ndonjë shumë lekësh sado e vogël që të jetë, ajo që të mundet të marrë tr.upin e djaIit të saj në Shqipëri, pasi shteti suedez kërkon një shumë prej 20 000 Eurosh për dërgimin e tr.upit të tij në Shqipëri.

Ju lutem shume na ndihmoni me sadopak që të keni mundësi.

Emri: Florina Kovaci:Numri i llogarisë: 1104 20 98220

Bic\Swift: NDEASESS

IBAN: SE43 3000 0000 0110 4209 8220

Numritel: +46 763071412