/NESE SHlHNl këtë pajisje në një dhomë hoteIi, njoftojeni poIicine

NESE SHlHNl këtë pajisje në një dhomë hoteIi, njoftojeni poIicine

Kjo pajisje shërben për të regjistruar momentet p.rivate të personave që akomodohen në hoteI ose që përdorin tuaIet publik

Disa kri.minelë pe.rversë po shkëmbejnë varëset e rrobave me të tjera, të modifikuara, që përmbajnë kamera të vogla. Mesa duket, ka më shumë gjasa që kjo pajisje të gjendet në dhomat e veshjes në dyqane v.eshjes, në dhomat e hoteIeve dhe tuaIetet pubIike.

Një grua mësoi se ishte duke u për.gjuar kur aksi.dentalisht rr.ëzoi varësen nga muri, e cila mbante një kamera brenda, ndërsa po përpiqej të varte pallton. Ajo raportoi menjëherë poIicinë, gjë që duhet të bëni edhe ju nëse ndonjëherë gjeni diçka të gjithë.