/Një engjëll në Tokë? Nëse nuk besoni në mrekulli shikoni këtë video

Një engjëll në Tokë? Nëse nuk besoni në mrekulli shikoni këtë video

Djali dy vjeçar u rrëmbye në ujë. Pa pasur frikë nga rryma e ujit, djali qëndronte në mënyrë të qëndrueshme mes rrjedhjes së fortë të ujit.

lncidenti është i Madhya Pradesh ku ky djalë u bllokua në ujë duke luajtur në bregun e lumit.

Duke parë guximin e fshatarëve të djalit, gjithashtu rifitojnë shpresën për ta shpëtuar atë.

Shikoni videon: