/Nuk i dolën shρenzίmet e dα smës, n υsja merr υendimin e ρaίmagjinυeshëm…

Nuk i dolën shρenzίmet e dα smës, n υsja merr υendimin e ρaίmagjinυeshëm…

Një ngj/arje e pa zak/ontë ka ndodhur në Rumani, ku nusja dhe dhëndri nuk kanë arritur të mbulojnë shpe/nzimet e dasmës,

kështu që i kanë kërkuar të ftuarve të paguajnë shpenzimet e tyre. Seyi Akiwowo e shpërndau këtë histori në profilin e saj në Twitter,

ku tregonte mesazhin që nusja i kishte dërguar asaj, duke i kërkuar ti jepte paratë në llogarinë që ajo i kishte shënuar. 

“Përshëndetje Seyi, si po kalon? E shijove dasmën tonë dhe kohën e kaluar në Cluj?

E shijoi dhe shoku yt? Duket se e shijuat shumë, por kjo nuk është reflektuar në kontributin tuaj për shpe/nzimet e dasmës tonë.

Morëm 20 euro nga ty dhe 5 nga miku yt, që janë të pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e menusë dhe pijeve, pa përmendur organizimin e festës së të shtunës.

Kontributi mesatar ishte 100 euro personi, por edhe 75 do të mjaftonin për të mbuluar kostot”.

Gjithashtu, nusja i ka bashkëngjitur shoqes së saj në mesazh edhe numrin e llogarisë bankare për të depozituar paratë e kërkuara.