/Nuk ju pëlqen puna që bëni? Do mbeteni pa fjaIë nga kjo që do shihni!

Nuk ju pëlqen puna që bëni? Do mbeteni pa fjaIë nga kjo që do shihni!

Në një rrugë periferike, në Teksas të Shteteve të Bashkuara, është fotografuar Jimmy Cox që kishte futur kokën dhe gjysmën e trupit në ujë të ndotur.

Punonjësi i Komunës kishte ndërmarr këtë veprim që ta rregullonte një tub uji që ishte plasaritur dhe nxirrte ujë.

Madje, 23-vj eçari ka qenë jashtë orarit të punës, por nuk ka hezituar që të ndihmojë një grua të cilës uji ia kishte mbuluar shtëpinë.

“Jepjani këtij njeriu çmimin për punëtorin e vitit”, është një koment që është lënë për këtë rast.