Nuk na kishte shkυαr ne meηdje, ja ciΙa është m osha në të cilën f emrat “përυëΙohen ρër …ks

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja, ato që janë rreth 20 vjeç, por jo.

Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se gratë janë shumë më të interesuara për se ks në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sht rat.

Si pasojë e fri kës nga men opauza e hershme, gratë bëhen më të fru struara dhe duan më pak s e ks,

por përsëri dëshira për marrëd hënie dom inon tek mosha 30-40 vjeç.

Pothuajse 75 për qind e grave të anketuara kanë qenë të fri kësu ara nga menopauza dhe po e njëjta

shifër e grave që kanë arritur në me nop auzë kanë deklaruar se i ka pe nguar në marrëd hënie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *