/Nuk pranoi te ishte dashnørja e Enver Hoxhës, si u vàrros e gjaIIë gruaja shqiptare

Nuk pranoi te ishte dashnørja e Enver Hoxhës, si u vàrros e gjaIIë gruaja shqiptare

Shkrimtari Ylljet Aliçka ka treguar në librin e tij “Metamorfoza e një kryeqyteti” momentin e t.me.rr.shëm të ekz.e.ku.timit të 22 burrave dhe 2 gruaje nga regjimi komunist i Enver Hoxhës.

Shkrimtari rrëfen në libër se 22 burrat nuk ndenjën në rresht për një përballë, siç e kërkonte rregullorja, por u bënë rreth, duke e mbrojtur me trupat e tyre atë grua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë refuzimi i dashurisë së diktatorit Hoxha.

“Si në çdo fushë të jetës, edhe në atë të m.arrjes së j.etës së ar.m.iqve ndodhnin parregullsi, kur rregulli nuk respektohej korrektësisht,

siç ishte rasti i një ish-shefi të shtabit të ushtrisë i cili, pasi u shpall ar.mik, dha shpirt me mjaft vështirësi nga rr.a..hja me purteka të trasha druri në karrocerinë e një kamioni ushtarak.

Pra në mospërputhje të plotë me rregullat elementare të ek.zek.uti.mit.

Po si pasojë e shkeljes së rregullores, ndodhi që në një pu.shk.atim pa gjyq që iu bë 23 intelektualëve të shquar të kohës, 22 burra dhe një grua, pikërisht gjatë çastit k.ulmor të krejt procesit, atij të ek.z.e.k.utimit, në respekt të të vetmes grua, të 22 burrat nuk ndenjën në rresht për një përballë, siç e kërkonte rregullorja, por u bënë rreth, duke e mbr.ojtur me trupat e tyre atë grua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë refuzimi i dashurisë së Udhëheqësit në të ritë e saj dhe ca më pas, mospërqafimi i idealit të vetë Udhëheqësit.

Ndonëse e shpëtuan nga bre.shëria e p.l.um.bave, qëlloi që ashtu të lidhur me një tel të përbashkët me të gjithë të .pu.sh.ka.tuarit, këta e tëhoqën pas vetes, për së gj.alli, në gropën e përbashkët, hapur paraprakisht nga ata vetë.

Si rrjedhojë, fshatarët e atyre zonave u lemerisën tek dëgjonin ca r.ë.nkime dalë nga thellësia e tokës, për aq kohë sa i duhej një qenieje njerëzore të japë shpirt, mbuluar me dhe e bërë njësh me trupat e vd..e.k.ur të 22 bashkëv.u.ajtësve të saj”, thuhet në romanin e Aliçkas “Metamorfoza e një kryeqyteti”