/Nuk u hapen parashutat/SHlKONl si ta nket ruse BlEN nga 1500 metra dhe shka tërrohen pIotësisht

Nuk u hapen parashutat/SHlKONl si ta nket ruse BlEN nga 1500 metra dhe shka tërrohen pIotësisht

Dy ta nke rusë u shk.atërrua plotësisht pasi ranë nga një avion që po fluturonte në mbi 1500 metra, gjatë një stë.rvitjeje të madhe ush tarake, pasi pa.rashutat që duhet t’i zbrisnin në tokë nuk u hapën. Ministria ruse e M.brojtjes njoftoi se brenda tan keve nuk kishte personel ush tarak dhe asnjë person nuk ishte lë nduar në tokë.

In cidenti i si.kIetshëm ndodh gjatë st.ërvitjes së përbashkët usht arake mes tetë shteteve të Azisë, mes tyre edhe Rusia, Kina dhe India. Presidenti rus Vladimir Putin ka ndjekur nga afër stë.rvitjen, por nuk është konfirmuar nëse ka qenë i pranishëm në momentin e inc identit.

Sipas disa zyrtarëve, shkak i ak sidentit ishte era e fortë, por edhe gabimi i ush.tarëve që lëshuan ta nket në këto kushte atmosferike. “Për shkak të mosfunksionimit të sistemit të par.ashutave, ta nket ranë në tokë dhe u shk atërruan”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Mb.rojtjes.

Në st.ërvitje marrin pjesë edhe ush tritë e Pakistanit, Kirgizistanit, Kazakistanit, Taxhikistanit dhe Uzbekistanit, në total 128.000 efektivë.