/Nxënësja e paraIizuar nga MESl e poshtë, mësuesi ‘he ro’ e mban në shpinë gjatë gjithë udhëtimit

Nxënësja e paraIizuar nga MESl e poshtë, mësuesi ‘he ro’ e mban në shpinë gjatë gjithë udhëtimit

Një v ajzë e vogël në karrocë me rrota nuk mund të merrte pjesë në një udhëtim të shkollës për shk.ak se nuk mund të ecë.

Por, v.ajza 10-vjeçare nuk kishte pse të më.rzitej pasi një mësues i saji me zemër të mirë vendosi që ta mbante në shp.inë përgjatë gjithë udhëtimit.

Ryan Neighbors ka lindur me një de.fekt në lindje që quhet ‘spina bi.fida’, dhe ndodh kur sht.ylla kurrizore nuk zhv.iIIohet në mënyrën e duhur. Ky keq-formim i shpinës e ka lënë vajzën të paraIizuar nga me.si e poshtë dhe rrjedhimisht ajo e ka të pam.undur që të marrë pjesë në aktivitetet e shkollës.

Kur erdhi koha për një udhëtim në natyrë që organizonte shkolla nëna e saj Shelly King mendoi se e vogla do të hu.mbiste dhe një tjetër mundësi për t’u kënaqur me bashkëmoshatarët.

Por, mësuesi i klasës së katërt Jim Freeman nuk kishte në plan ta linte nxënësen me nevoja të veçanta të ndarë nga të tjerët. Të gjithë u ha.bitën me gjes.tin e tij, pasi Ryan nuk ishte as nxënëse e tij.

Si përfundim ai e mbajti fjalën dhe e mbajti 10-vjeçaren në shp.inë gjatë gjithë udhëtimit.