/O zot Iemeri/ Vajza 11-vjeçare Iind në vaskën e shtëpisë fëmijën e të vëIIait

O zot Iemeri/ Vajza 11-vjeçare Iind në vaskën e shtëpisë fëmijën e të vëIIait

Realiteti i për dhu nimit të fëmijëve është një e vërtetë që çdoherë na sh okon të gjithëve.

Në të gjithë botën, ky realitet i t rishtuar ilustron jetën e miliona vik timave, të cilëve u ndryshon jeta në pak minuta.

Pavarësisht nëse personi që ka kryer pë rdhu nimin është i huaj, mik apo anëtar i familjes, pë rdhu nimi mbetet një k rim shumë i rëndë.

Dëshmia e mëposhtme tregon historinë e një vajze 11-vjeçare të dh unuar nga vëllai i saj.

Një dr amë edhe më e madhe, sepse është një akt in çestual.

Autori i kri mit është një i mitur 17 vjeçar me emrin Norvin Leonidas Lopez-Cante. Adoleshenti u aku zua për i nçest dhe pë rdh unim pas hetimit të po licisë lokale.

Norvin pranoi se kishte bërë s eks me motrën e tij 11-vjeçare e cila përfundoi duke Iindur një fëmijë në vaskë.

Kolegët tanë në NBC News raportuan faktet e kësaj historie le meritëse