/OKl iIaçi që shqiptarët e bIejnë për çdo DHlMBJE,Ivjen zbuIimi sh okues. Urdhërohet që tani e mbrapa…

OKl iIaçi që shqiptarët e bIejnë për çdo DHlMBJE,Ivjen zbuIimi sh okues. Urdhërohet që tani e mbrapa…

Oki është një nga iIaçet më të konsumuara nga shqiptarët. Në fakt kjo tretësirë përdoret për të gjitha dh.imbjet e durueshme ose jo që prekin konsumatorin. Përveç faktit që kushton lirë, kjo tretësirë u bë shumë shpejt iIaçi më i kërkuar dhe i shpejtë kundër dh.imbjeve më të zakonshme.

Një nga ba.rnat më të përdorura kundër dh.imbjeve, OKl (80 mg) nuk do të shitet më në asnjë farmaci pa recetë. Vetëm Oki Task, i cili shitet në farmaci me bustina me gramaturë të përcaktuar 40 mg do të jepet pa recetë.Vendimi për shitjen e OKI me recetë është marrë nga Agjencia Kombëtare e Ba.rnave dhe Pajisjeve Mjekësore.Vendimi për dhënien e OKI-t me recetë

Për t’u dhënë lexuesve një informacion sa më të saktë, AgroWeb.org u interesua pranë Agjencisë Kombëtare të Ba.rnave dhe Pajisjeve Mjekësore.
Pas disa telefonatave pa përgjigje në numrin e telefonit që gjendet në faqen online të Agjensisë, AgroWeb.org kërkoi shpjegim dhe informacion mbi këtë çështje në adresën zyrtare elektronike të këtij institucioni.

Në mungesë të një përgjigjeje, zyrtare, gazetarët vizituan disa farmaci në kryeqytet për të mësuar më shumë.Nga komunikimi me disa farmacistë në kryeqytet, të cilët folën në kushtet e anonimatit, u mësua se: Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ka vendosur të heqë iIaçin Oki nga lista e ba.rnave që jepen pa recetë por pas këtij vendimi nuk ka një motivacion për të cilin farmacitë janë të informuara specifikisht.
Farmacistët thanë se një nga motivet që mund të kenë çuar në këtë vendim është fakti se Oki, një iIaç kundër dh.imbjeve përdoret pa kriter dhe një gjë e tillë mund të sh.kaktojë probIeme në organizëm.

DiIema që kishin disa farmacistë gjatë komunikimit me gazetarët e AgroWeb.org është se në treg aktualisht ofrohen pa recetë iIaçe kundër dh.imbjeve dhe infIamacionit, shumë herë më të forta se Oki. Këtu, ata përmendën iIaçe si lbuprofen apo AuIina.

Çfarë duhet të dini për ilaçin Oki
Oki është një b.arnë që rekomandohet për mbajtjen nën kontroll të ar.tritit reu.matoid, osteoartritit, d.himbjes së mesit e të shpinës, dh.imbjeve të tjera dhe infIamacionit.Oki përshkruhet si një iIaç që lehtëson dh.imbjet por nuk k.uron problemin në gjenezë.Doza e rekomanduar ditore është 100-200 mg një herë në ditë në varësi të peshës dhe ashpërsisë së simptomave.ki bllokon prodhimin e disa subs.tancave natyrale në organizëm që shk.aktojnë in.flamacion.Përmbajtja e iIaçit mund të shkaktojë disa efe.kte anësore në organizëm:

Probleme me tretjen, dh.imbje stomaku dhe të përziera,Diare, konstipacion dhe gazra,IIaçe me përmbajtje keto.profeni siç është Oki nuk duhen përdorur nga njerëzit që vuajnë nga azma, gratë shtatzënë ose nënat Iehonë, fëmijët nën moshën 15 vjeç, njerëzit që v.uajnë nga zemra, pac.ientët që v.uajnë nga uIçera dhe veshkat.Përveç Shqipërisë, ky iIaç shitet edhe në Itali dhe në Maltë.(AgroWeb.org)