Pamje p rekëse,SHlKONl sesi kanguri nuk ndaIon së përqafuari vullnetaren që i shpëtoj jetën (Video)

  0
  406

  Një pamje pr ekëse është shfaqur këto ditë, ku Australia po përballet me zja rre të shumta apokaIiptike, ku shumë kafshë kanë h umbur j etën si pasoj e zja rrit që ka përfshirë një pjesë të madhe të vendit, ndërsa shumë vullnetar janë angazhuar për s hpëtimin e kangurëve dhe kafshëve të tjera që janë në rre zik.

  Është për të ardhur k eq që ne njerëzit shpesh harrojmë rëndësinë e mirënjohjes. Është një vlerësim mirënjohës për atë që marrim, një mënyrë për të pranuar mirësinë në jetën tonë.

  Mirënjohja konfirmohet se është e lidhur me lumturinë, pasi rrit pozitivitetin, ndërton marr ëdhënie të forta, dhe përmirëson shëndetin.

  Për dallim nga njerëzit, kafshët kurrë nuk harrojnë të na falënderojnë për dashurinë dhe kujdesin që u japim atyre. Këtë e vërteton edhe sjellja e këtij kanguri, pasi që i shpëtohet j eta nga vullnetarët në Australi.