/ParaIajmëroi TERMETlN në Shqipëri, sizmioIogu grek bën p arashikimin e FRlKSHEM/ K ujdes, mundet që…

ParaIajmëroi TERMETlN në Shqipëri, sizmioIogu grek bën p arashikimin e FRlKSHEM/ K ujdes, mundet që…

Gazetari Aleksandër Marku ka realizuar një intervistë me si.zmiologun grek, Akis Tselentis, i cili u citua më herët dhe nga presidenti Ilir Meta për p.asoja të tilla të mundshme.

Tselentis thotë për Top Channel se duhet pasur ku.jdes dhe se situata e tanishme nuk ishte një s.urprizë për të.

Si një prej siz.mologëve më me eksp.eriencë në Greqi si e gjykoni veprimtarinë siz.mike të djeshme në Shqipëri?

Akis Tselentis-Nuk më krijoi për.shtypje pasi në këtë zonë është përqendruar një sasi e madhe energjie prandaj dikur do të jepte një t.ërmet të fuq.ishëm. Për fat të mirë ndodhi në zonën detare dhe jo pranë Tiranës dhe kështu shp.ëtuam. Gjithsesi Shqipëria ka një dinamizëm të fu.qishëm si.zmik dhe duhet patjetër të marrë disa masa për të zvogëluar rr.eziqet në këto raste. Ka teknika të tilla. Siç e dini unë jam edhe në Institutin Gjeodinamik dhe në Observatorin Kombëtar dhe do të doja në një moment të shkoja në Tirane dhe të mbaja një leksion. Të flas për mundësinë e zvogëlimit të rr.ezikut në rastet e t.ërmeteve të fu.qishme.

Ju si e vlerësoni situatën, do të ketë edhe të.rmete të tjera?

Akis Tselentis-Jo nuk do të kemi. Besoj se ishte të.rmeti kryesor. Por do të kemi Iëk.undje të tjera.

Mund të influencojë ky t.ermet për të “zgjuar” të.rmete të tjera në rajon?

Akis Tselentis-E konsideroj të vë.shtirë këtë fakt. Por do të ketë vazhdimisht Iëkundje për disa kohë. Dhe mundet që një prej këtyre Iëkundjeve të jetë edhe me efekte shk.atërruese, pasi nëse një shtëpi ose banesë është dë.mtuar paksa edhe me një Iëkundje me të lehtë mund të s.hembet. Do kujdes të veçantë në orët e ardhshme.