Lajme

Pas bisedës οnline, bυrri lë takim erοtίk në hοtel, i ikën mendjα kur gjen në dhomë…(VIDEO)

I shkon si mos më ke q ta kimi në hotel, pasi ra dakord me një grua me të cilën bisedonte në ch at.

Ngjarja ka ndo dhur në Itali dhe burri jo vetëm që u zbu lua, por gruaja e pë rzu ri nga shtëpia, duke i hed hur të gjitha rrobat jashtë dhe cështja përfundoi në derën e avokatit.

Burri ishte fre ku entues i rregull në një chat spe cif ik për takime ero ti ke.

Kur shkon në hotel i iku mendja, pasi përb allë i doli kunata, motra e gruas.

Ai ten toi të qetë sonte kunatën e t’i kërkonte të mos i thoshte gjë gruas, por një gjë e tillë nuk ndodhi.

Ajo vrapoi te e motra dhe i tregoi gjithçka, e kjo e fundit nuk humbi kohë të merrte vendimin e fundit,

e nx ori nga shtëpia burrin dhe iu drejtua avokatit për nd arje.