/Pasagjeri ndez ClGAREN në avion dhe ja çfarë ndodh

Pasagjeri ndez ClGAREN në avion dhe ja çfarë ndodh

Një cigare e nd ezur në avion mund të jetë fa tal e për shumë njerëz.

E teksa askush nuk do të gu xont e të bënte diçka të tillë, një djalë i ri e provoi.


Ai po udhëtonte për në Minnesota në avion në një moment ka vendosur të nde zë një ci ga re.

Një grua që ishte ulur pranë tij filmoi gjithçka në kamera, shkruan sot, The Sun.

Ai mban sytë mbyllur dhe e pi pa kurrë farë pr obl em i cig ar en ndërsa një djalë i ri një pasagjer që është ulur përbri fillon ta shikojë atë i ska nd alizu ar.

Duke ditur mjaft mirë se veprimi bie ndesh me lig ji n i riu i shqe t ësua r njofton punonjësit e avionit të cilët i kërkojnë udhëtarit të pap ërg jegjsh ëm të fikë cig ar en.

Në momentin kur pasagjerit i kërkohet të fikë cig are n ai duket i shqe tësu ar dhe i hutuar, vendos duart në kokë dhe thotë

‘Oh zot’ më pas punonjësi i avionit ia merr cigaren nga duart ndërsa ai nxjerr portofolin dhe duket se është i gatshëm të paguajë g jo b ën…