/Pëllumb Pipero jep Iajmin e mire: Ja për sa ditë ia del Shqipëria nga kjo situatë

Pëllumb Pipero jep Iajmin e mire: Ja për sa ditë ia del Shqipëria nga kjo situatë

Pyetje: Efekti i va ksinës?

Pëllumb Pipero: Ka raste te tjera në botë të infek tuar pas marrjes së vak sinës. Falë marrjes së dozës së vaksinës kam kaluar më lehtë. Është ënde herët që të flasim për efikasitetin e vakinës. Numri i personave të va ksinuar duhet të jetë mbi 60%.

Ky virus ende ka një qarkullim të madh. Efikasiteti i saj po ndihet nga dita në ditë. Sa i takon numrit të rënieve të shtruarve në spitale, në ditët e para të kësaj pand emie, hospitalizoheshin për shkak të pasigurisë. Shpresojmë që ekspozimi dhe va ksinimi do të japin shumë shpejt rezultatet. Nga fundi i Marsit do të kemi një rënie të numrit të inf ektuarve.

Pyetje: Sinjali që mund të jemi drejt rënies së pandemisë?

Pëllumb Pipero: Ka disa indikatorë, tregues kryesorë duhet të jetë numri i rasteve të reja të inf ektuar dhe numri i rasteve të reja të shtruar në spital. Por indikatori më i rëndësishëm është numri i të shtruarve në spital.

vijon…