/Pema e mrekuIIisë që shëron rreth 300 së mundje përfshirë DlABETlN dhe t umoret

Pema e mrekuIIisë që shëron rreth 300 së mundje përfshirë DlABETlN dhe t umoret

Pema e moringës është konsideruar një mrekuIIi e natyrës pasi është një burim i rëndësishëm me yndyrna, proteina, karotenoide, vitaminë C, hekur dhe kalium. Mund t’ju duket e pamundur por ja që kjo është e vërteta që nuk e keni ditur për këtë pemë.

Lulet, rrënjët, gjethet e saj janë përdorur në prodhimin e produkteve të kozmetikës; parfumeve dhe vajrave të lëkurës. Krahas profilit të fuq.ishëm ushqimor të moringës, ekziston një potencial mj.ekësor i pabesueshëm.

Komponimet kimike të gjetura në moringë kanë demonstruar disa aktivitete të dobishme biokimike, të tilla si lu.ftimi i ateroskIerozës dhe së.mundjes së zemrës, rritja e sistemit im.unitar dhe efektet antiviraIe, antib.akteriale, antiok.sidante.

Le të bëjmë një vështrim më të afërt mbi përfitimet shëndetësore të moringës:

1. Moringa është e pasur me fibra dhe punon si një mburojë në zorrët tuaj. Gjithashtu shërben për të pastruar çdo mbeturinë të mbetur nga një dietë e yndyrshme.

2. Ajo përmban an.tibiotik të fuq.ishëm dhe shumë efikas për eIiminimin e një bak.terie të njohur për të shk.aktuar gastrit, uIcerat dhe kan.cerin e stomakut.

3. Gjethet e moringës janë të bollshme me vitamina, minerale, ami.noacide ese.nciale dhe shumë më tepër përbërës.

Në 100 gram gjethe moringa të thata ka:

– 9 herë më shumë proteina se në kos
– 10 herë më shumë vitaminë A se në karota
– 15 herë më shumë kalium se në banana
– 17 herë më shumë kaIcium se në qumësht
– 12 herë më shumë vitaminë C se në portokall
– 25 herë më shumë hekur sesa në spinaq

4. Acidi klorogjenik i pranishëm në gjethe është i njohur për të ngadalësuar procesin absorbues të sheqerit në qeIiza.

5. Moringa ka efekt anti-t.umor dhe anti-kan.cer, e cila është rezultat i pranisë së një komponimi të quajtur niaziminin.

7. Ndihmon në rregullimin e funksionit të tir.oides, sidomos kur bëhet fjalë për tiroide hip.eraktive.