/‘Po me v des çuni o Luti’. \BRlTMAT e kësaj nëne për NoeIin e vogëI janë THlKE në zemër,HlSTORlA e 7 vjeçarit të përIot (Video)

‘Po me v des çuni o Luti’. \BRlTMAT e kësaj nëne për NoeIin e vogëI janë THlKE në zemër,HlSTORlA e 7 vjeçarit të përIot (Video)

Noeli është një vogëlush 7-vjeçar që ka nevojë për nd.ihmë.

Ai vu.an nga një së.mundje e r.ëndë shën.detësore dhe familja e tij nuk ka mundësi ekonomike për të mbuluar shpenzimet e spi.talit apo iIaçeve që duhen për k.urim.

Familja e të voglit jetojnë në Kropisht të Vlorës dhe kushtet janë të mje.rueshme. Ata kërkojnë ndihmë nga kushdo që ka nevojë për të k.uruar djalin.

Në video shihet kur doktorët e infermierët i japin Noelit nd.ihmën e parë mje.kësore, ndërsa në sfond dëgjohen të q.arat e nënës.

Kushdo që mund t’i nd.ihmojë të kontaktojë në numrat e Marjusit, babait të Noelit:

+355692790361 /0692510246

Videon e gjeni te Iinku më poshtë: