/POROSlTEN fustane në internet,SHlKONl se cfare ju erdhi ne SHTEPl…

POROSlTEN fustane në internet,SHlKONl se cfare ju erdhi ne SHTEPl…

Një çift austriak mori me 24.000 piIuIa ek.stazi, megjithëse kishte porositur dy fustane në internet, tha poIicia në Linc të Austrisë.

Hetuesit thanë se dr oga ishte me vlerë 500.000 euro.

Çifti nga Linci mori dy pako dhe ndërsa në njërën kishte një veshje që ata prisnin nga Holanda, tjetra ishte jash.tëzakonisht e rëndë.

Kur gruaja e tij e hapi, pa çanta tr.ansparente me materiale me ngjyra për të cilat fillimisht mendoi se ishin guralecë për dekorim.

Por ishte e dysh.imtë për burrin e saj, kështu që ai e ktheu paketën në zyrën postare nga e cila u thirr poIicia.

He.tuesit përfundimisht zbuIuan se dro.ga ishte dërguar në Austri në vend të Skocisë.

PoIicia skoceze ka arr.estuar një person Iidhur me rastin, ndërsa homologët e tyre holandezë po përpiqen të zbulojnë se kush e dërgoi paketën.