“S hikoni si na υjen mësυesja në mësim, kur kjo hαρ k. ëmbët ku ta kemi mendjen ne!” Sk αndαΙizohen nxënësit shqiρtarë

Në institucionet shqiptare, ku përfshihen edhe shkollat ka një kod veshje, i cili duhet respektuar.

Por një mësuese në Lushnje nuk ka dashur t’ia dijë fare për kodin e veshjes.

Nxënësi që ka nisur fotot ka shkruar: “Shikoni si na vjen zysha në mësim tek shkolla mekanike në Lushnje.

Edhe ta kemi mendjen në mësim ne, kur kjo hap këmbët dhe na i tregon të gjitha”, thonë ata.