December 1, 2023
Lajme

Shυmë pαk e dinë, por kjo është m.οshα kur f emrat “perυΙohen” për …. ks

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja që janë rreth të 20-tave, por jo!

Zbu/lime të shumta kanë dalë në përfundimin se femrat janë shumë më të interesuara për s.e.ks, në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulu.mtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sh.trat.

Si pasojë e fr.ikës nga menopau.za e hershme, gratë bëhen më të frustruara dhe duan më pak s.e.ks,

por përsëri dëshira për marr.ëdh.ënie domi.non tek mosha 30-40 vjeç.

Pothuajse 75 % e femrave të anketuara kanë qenë të fri.kësuara nga meno.pa.uza dhe po e njëjta

shifër e grave që kanë arritur në me.no.pauzë kanë deklaruar se i ka penguar në marrëdh.ënie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *