Shpejtësi e “ç’mendυr” rrυgëve të qytetit, kjo νideo do t’iu lë gojëhαpur!

0
470

Të shpeshta janë rastet kur veturat kalojnë çdo limit të shpejtësisë në Kosovë.

Përpos që kalojnë shpejtësinë bëjnë edhe thy/erje të tjera të rreg/ullave në tr/afik. 

Ndërsa dy natë më parë rreth orëve të vona të natës një veturë në shpejtësi shumë të madhe

ka go/ditur disa vet/ura të cilat ishin të par/kuara në një lagje të Gjakovës, por që për fat të mirë nuk ka persona me lën/dime të rënda.

Padyshim se kjo shpejtësi mund të ketë shk/aktuar shumë dë/me dhe vi/ktima në njerëz në rast se ndokush do të ishte aso kohe në atë anë. VIDEO