/SHPlKJE shqiptare, ku i FSHEHlN celularët për ti futur në bur gje

SHPlKJE shqiptare, ku i FSHEHlN celularët për ti futur në bur gje

Mënyrat me të cilat t;entohet të futen në bur gje sende te ndaIuara, po sof;istikohen përditë e më shumë. Ditët e fundit në Bur gun e Lezhës, poIicia e bur gjeve mes sendeve që ten;toheshin të futeshin në qe li, ka zbuluar se në një tenxhere ishin fs;hehur 3 celularë dhe aksesorët përkatës.

Tenxherja ishte e mbushur me gjellë (fasule) dhe poshtë kishte një fund të dy;fishtë. Punonjësit e poIicisë së bur gjeve i kanë bërë një kontroII të imtësishëm, dhe kanë mundur të zbuIojnë celularët e fs;hehur, megjithëse fundi i dyfishtë ishte m;askuar shumë mirë. Materialet e çështjes i kanë kaluar prok urorisë së rrethit për të vijuar he;timin e kësaj çështjeje dhe zbuIimin e autorëve të saj.

Ky nuk është rasti i parë, kur sendet e ndaIuara si celularë apo dr ogë sy;nohet të futen në bur gje me mënyra të sof;istikuara. Pak muaj më parë në bur gun e Lezhës poIicia kapi një top futbolli të fryrë, që u hodh nga jashtë rrethimit të bur gut dhe që në brendësi kishte 3 celularë. Burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Bur gjeve bëjnë të ditur se vetëm gjatë muajit janar 2019 policia e bur gjeve ka mundur të kapë 15 celularë, që te;ntonin të futeshin, apo ishin futur në bur gje.