/“Shqiptarët dhe kroatët janë vëllezër” – kjo video po çm end serbët!

“Shqiptarët dhe kroatët janë vëllezër” – kjo video po çm end serbët!

“Kroacia nuk i harron heronjtë shqiptarë”, ky është mesazhi i videos që së fundmi është shpërndarë shumë në rrjetet sociale.

Në këtë video thuhet se shqiptarët dhe kroatët janë vëllezër, gjersa jepen edhe arsyet për një konstatim të tillë.

E ndër arsyet më të fuqishme padyshim se është pjesëmarrja e një numri të madh shqiptarësh në Iuftën për pavarësinë e Kroacisë.

Rreth 2000 shqiptarë derdhën gja kun e tyre për Kroacinë pavarësisht, gjuhës, dallimeve fetare e etnike.

Ndër heronjtë shqiptarë që Iuftuan për Kroacinë përmenden Bekim Berisha-Abeja, Xhelal Hajda-Toni, Rrahim Ademi e shumë të tjerë.