/SHQIPTARI SHPlK EDHE DJEPIN QË NUK TA LODH DORËN, SHlKONI VIDEON.

SHQIPTARI SHPlK EDHE DJEPIN QË NUK TA LODH DORËN, SHlKONI VIDEON.

Shaban Saliu nga Tetova njihet si një shpikës inovativ që një kohë më të gjatë.

Ai më parë ka krijuar një veturë që punon me energji elektrike, turbinën që me shtypje të ujit karrikon akumulatorët, dhe turbinën që prodhon rrymë elektrike shtype rekl,am dhe shiko videon.

Zbulimi i tij i fundit është djepi për përkundje të bebeve dhe që funksionon i tëri me rrymë.

Ai ka shfrytëzuar motorin që i lëviz fshirëset e parafingos së veturës dhe e ka lidhur me energjinë elektrike.