Shtίren sikur kanë hαrruar shqiρen, medίat greke t αΙΙen me shqiptarët që refυzojnë të flasin gjυhën e nënës(Video)

Mediat greke kanë iro nizuar shtetasit shqiptarë të cilët rrefuzojnë të flasin gjuhën shqipe në pu/blik duke preferuar që të përgjigjen në gjuhë të huaj.

Ata kanë bërë një përmbledhje ku disa shqiptarë, kanë zgjedhur që të përgjigjen në greqisht me pretendimin se kanë harruar shqipen.

SHIKO VIDEON