/T.ërmeti në Tiranë/ Mjeket nuk e lënë katin e 4, për beben në rean imacion

T.ërmeti në Tiranë/ Mjeket nuk e lënë katin e 4, për beben në rean imacion

Shumë bebe të shtruara në repartin e ter.apisë intensive, pas t.ërmeteve u zhvendosën në një ambient të katit të parë të SUOGJ, Mbretëresha Geraldinë. Por një bebe ishte e pamundur ta zhvendosej, pasi rr.ezikonte. Një mj.eke dhe dy inf.ermiere kanë qëndruar pranë foshnjës së vogël në katin e katërt të maternitetit, pavarësisht l.ëkundjeve nga t.ërmeti.

“Pune he.roike e personelit te SUOGJ” Mbreteresha Geraldine “ ne perballimin e eme.rgjences shk.aktuar nga t.ermeti ! Te gjithe bebet e shtruara ne repartin e ter.apise intensive te neonatologjise u zh.vendosen ne nje ambjent ne katin e pare per siguri ma.ksimale. Vetem Nje beb qe ka lindur ne dt 18.09.19 me peshe 1850 gr, nuk duhej te zh.vendosej , sepse rr.ezikonte.

Dr . Shaje Isufi se bashku me dy infermire te ketij sherbimi , kane ndenjur me te ne repart dhe e kane asistuar cdo moment , megjithe lek.undjet e te.rmetit. Mirenjohje per punen e gjithesecilit nga personeli te SUOGJ” Mbreteresha Geraldine” qe punuan me perkushtim. Kjo eshte shendetesia qe duam. Ne rradhe te pare hu.manizem , perkushtim dhe vetm.ohim.”, njofton Manastirliu.

Kjo është mj.ekja që nuk e la katin për beben e vogël në reani.macion. Është dok.toreshë Shaje Isufi.

Bravo dok.toreshë, bravo SUOGj Mbretëresha Geraldine!