/TaIIen me të, ata s’kanë dijeni se ajo është një kampione Kickbox-i, ja çfarë ndodh /VIDEO

TaIIen me të, ata s’kanë dijeni se ajo është një kampione Kickbox-i, ja çfarë ndodh /VIDEO

Vajza është prezantuar si një fillestare tepër e ngathët, por në fakt ajo është një kampione “May Thai.”

Duke u hequr se nuk ka njohuri mbi këtë fush, kërkonë në palestër nga instruktorët që të marr disa leksione, sipër ringut.

Ata i thonë se është tepër herët për dyIuftim, ndërsa taIIen me të sipër ringut, por deri në momentin që vajza lejon, pasi kur ajo del në origjinë…uau, instruktorët rrëzohen përtokë dhlmbshëm.