/Të dy në lule të moshës ishin, këta janë dy vëllezërit shqiptar që humbën jetën për një copë tokë

Të dy në lule të moshës ishin, këta janë dy vëllezërit shqiptar që humbën jetën për një copë tokë

Të dy në lule të moshës ishin, këta janë dy vëllezërit shqiptar që humbën jetën për një copë tokë.

Dy vëllezër, njëri 33 vjeçar e tjetri 41 vjeç kanë humbur jetën në Rëke të Podujevës. Ata ikën nga kjo jetë për shkak të pronës.

Të dy familjet në Repë jetojnë përballë njëra-tjetrës dhe vazhdimisht kanë pasur pr obleme.

Prona, të cilën vikti mat kishin mbjellur bari, është bërë shkak që 65 vjeçari të merrte au to matik un në dorë e të sht inte në drejtim të fqinjëve E pasi që v rau njërin e plagosi tjetrin R. Sh iku në drejtim të maleve.