/Tër meti: Dëm tohet r.ëndë paIIati në “Don Bosco”, dë met më të mëdha në Durrës

Tër meti: Dëm tohet r.ëndë paIIati në “Don Bosco”, dë met më të mëdha në Durrës

Dë mtime të shumta raportohen nga dy tër metet e fuq.ishme që tron ditën Shqipërinë me ep.iqendër në detin Adriatik, vetëm 1 kilometër nga qyteti i Durrësit.

Në Durrës raportohet se janë shkaktuar edhe dë met më të mëdha materiale, xhama pallatesh janë thyer, ndërsa disa godina kanë pësuar ça.rje të konsi.derueshme.

Raportohet se na lë.kundjet e të.rmetit është dë.mtuar r.ëndë edhe një pallat në zonën e “Don Boscos” në Tiranë.

Pa niku te banorët vijon të jetë i madh.